רישום להשתלמויות
כניסת משתלמים
כניסת מרצים
השתלמויות לפי תחומים

השתלמות משנת החמ''ד קיץ תשפ''ד
השתלמות תנך קיץ תשפ''ד
משנת החמ''ד חורף - תשפ''ד
לומדים בעקבות הרב מרדכי אליהו
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - על הפרק- מפגשי לימוד סביב התחדשות הלמידה, פדגוגיה והעשרה- לאורך השנה
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - במדבר ושמואל א'
השתלמות חורף תנ''ך תשפ''ד - מלמדים
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - שמות ויהושע
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - במדבר ושמואל א'
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - בראשית- כיתה ב'
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - ויקרא שופטים
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - דברים ושמואל ב'
השתלמות משנת החמ''ד קיץ תשפ''ג 2023
משנת החמ''ד אביב תשפ''ג 2023
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - בראשית- כיתה א'
משנת החמ''ד חורף תשפ''ג 2023
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג - על הפרק- מפגשי לימוד סביב התחדשות הלמידה, פדגוגיה והעשרה- לאורך השנה
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - בראשית- כיתה ב'
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - בראשית- כיתה א'
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - ויקרא שופטים
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - דברים ושמואל ב'
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ד - שמות ויהושע
השתלמות חורף תנ''ך תשפ''ג - מלמדים
משנת החמ''ד תשפ''ב- קיץ
השתלמות תנ''ך חורף תשפ''ג
השתלמות תנך תשפ''ב
משנת החמ''ד תשפ''ב - חורף
משנת החמ''ד תשפ''ב - סתיו
משנת החמ''ד תשפ''א
השתלמות תנך תשפא
השתלמות תנך תשפ
משנת החמ''ד
קולנוע תאטרון ומוזיקה
הרמב''ם היומי
ספרות
מחשבת ישראל
תורה שבעל פה
חינוך חברתי
השתלמות תנ''ך עי''ס חורף תשע''ד - מתוה הלמידה החדש
השתלמות תנ''ך עי''ס חורף תשע''ד - ר''מים בנ''ע
השתלמות תנ''ך עי''ס חורף תשע''ד - מלכים
לתמיכה טכנית בלבד 058-7652789 (וואצאפ) - בשעות 8:00-16:00 כל הזכויות שמורות © ל'השתלמויות חמד'.