רישום להשתלמויות
כניסת משתלמים
כניסת מרצים
משנת החמ''ד תשפ''ב - סתיו


ברוכים הבאים להשתלמות משנת החמ"ד


ההשתלמות נערכת ע"י מכללת אורות ישראל בשיתוף המינהל לחינוך דתי.

ההשתלמות מיועדת למורי בתי הספר היסודיים המלמדים בבתי הספר של החמ"ד.

מטרת ההשתלמות הכרת משנתו הייחודית של החינוך הדתי, והטמעתה בקרב התלמידים הלומדים בחמ"ד


היקף ההשתלמות :30 שעות

ההשתלמות הינה השתלמות מקוונת

תחילת רישום להשתלמות: 19/10/2021

פתיחת ההשתלמות : 25/10/2021

מועד אחרון להגשת מטלות ההשתלמות : 19/12/2021

ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות .

מרכז ההשתלמות - אגודת ידידי החמ"ד

כתובת דוא"ל – סיוע טכני - office@yedidhemed.co.ilלתמיכה טכנית בלבד 058-7652789 (וואצאפ) - בשעות 8:00-16:00 כל הזכויות שמורות © ל'השתלמויות חמד'.