רישום להשתלמויות
כניסת משתלמים
כניסת מרצים
משנת החמ''ד תשפ''ב- קיץ

ברוכים הבאים להשתלמות משנת החמ"ד מועד קיץ


ההשתלמות נערכת ע"י מכללת אורות ישראל בשיתוף המינהל לחינוך דתי.

ההשתלמות מיועדת למורי בתי הספר היסודיים המלמדים בבתי הספר של החמ"ד.

מטרת ההשתלמות הכרת משנתו הייחודית של החינוך הדתי, והטמעתה בקרב התלמידים הלומדים בחמ"ד


היקף ההשתלמות :30 שעות

ההשתלמות הינה השתלמות מקוונת (א-סינכרונית)תחילת רישום להשתלמות: 04/07/2022

פתיחת ההשתלמות : 24/07/2022

מועד אחרון להגשת מטלות ההשתלמות : 22/09/2022

ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות .

מרכז ההשתלמות - אגודת ידידי החמ"ד

כתובת דוא"ל – סיוע טכני - office@yedidhemed.co.ilלתמיכה טכנית בלבד 058-7652789 (וואצאפ) - בשעות 8:00-16:00 כל הזכויות שמורות © ל'השתלמויות חמד'.