רישום להשתלמויות
כניסת משתלמים
כניסת מרצים
משנת החמ''ד חורף - תשפ''ד

ברוכים הבאים להשתלמות משנת החמ"ד מועד חורף


ההשתלמות נערכת ע"י מכללת אורות ישראל בשיתוף אגודת ידידי החמ"ד והמינהל לחינוך דתי.

ההשתלמות מיועדת למורי בתי הספר היסודיים המלמדים בבתי הספר של החמ"ד.

מטרת ההשתלמות הכרת משנתו הייחודית של החינוך הדתי, והטמעתה בקרב התלמידים הלומדים בחמ"ד


היקף ההשתלמות :30 שעות

ההשתלמות הינה השתלמות מקוונת (א-סינכרונית) בנוסף למפגש סנכרוני.

שימו לב!

ניתן לצפות בכל היחידות מרגע תחילת ההשתלמות למעט היחידה המקוונת בקורס מספר 3

אשר תיפתח ב20/2/2024 וחובה להיות נוכחים בה.

ניתן לגשת למבחן הסיום - רק לאחר השתתפות בשיעור המקוון והגשת כל מטלות ההשתלמות.
תחילת רישום להשתלמות: 25/01/2024

פתיחת ההשתלמות : 04/02/2024

מועד אחרון להגשת מטלות ההשתלמות : 05/04/2024

ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות .

מרכז ההשתלמות - אגודת ידידי החמ"ד

כתובת דוא"ל – סיוע טכני - office@yedidhemed.co.ilלתמיכה טכנית בלבד 058-7652789 (וואצאפ) - בשעות 8:00-16:00 כל הזכויות שמורות © ל'השתלמויות חמד'.