רישום להשתלמויות
כניסת משתלמים
כניסת מרצים
השתלמות תנך תשפ

משתלמות ומשתלמים יקרים

ברוכים המצטרפים להשתלמות הקיץ של מורי התנ''ך בחמ''ד.

אנו מקווים שהשתלמות זו תפתח מסורת של מפגש שנתי המשלב היכרות, שיח ולימוד משותף של כלל מורי התנ''ך בארץ. השנה, בשל הנסיבות, ההשתלמות תועבר באופן מקונן.

לפניכם תוכנית ההשתלמות. התוכנית נכתבה באופן שתתאים למורי בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים, ובה מגוון גדול של יחידות מהן יכול כל מורה להרכיב את סל ההשתלמות המתאים לו.


בהשתלמות שביל עיוני ושביל מעשי, על המשתלם לשלב בין שני השבילים.

השביל העיוני כולל שיעורי תורה המועברים ע''י מגוון מרצים ומרצות. ניתן להצטרף לשיעור סינכרוני המאפשר השתתפות פעילה בזמן הלימוד (הצגת שאלות, בקשה להרחבת הדיון וכדו'). השיעורים יוקלטו וניתן יהיה להקשיב להקלטה של שיעור.

השביל העיוני כולל אפשרות לקחת חלק בשיעורי התורה הנלמדים בימי העיון של מכללת הרצוג או בימי העיון בגבעת שמואל. משתלמים זכאים להביא אישור על השתתפות בשלושה שיעורים בימי עיון אלו כחלק מן השביל העיוני בהשתלמות.


השביל המעשי מתחלק לשניים:

• יחידות לימוד העוסקות במגוון כלים יישומיים ללימוד והוראת תנ''ך. השתדלנו לבחור כלים אותם ניתן לקחת מההשתלמות היישר אל הכיתה.

• קבוצות דיון ושיח העוסקות בנושאים העומדים במרכז לימוד התנ''ך בשלבי החינוך השונים.

יחידות הלימוד כוללות מפגשים סינכרונים שאליהם צריכים להיכנס בזמן מסוים, ומפגשים א-סינכרוניים אותם המשתלם בוחר ללמוד בזמן המתאים לו. קבוצות הדיון מטבען מתקיימות רק באופן סינכרוני.

השביל המעשי מחולק ליחידות למורי בתי הספר היסודיים וליחידות למורי בתי הספר העל יסודיים. אתם מוזמנים לבחור את יחידות הלימוד והשיח המשמעותיות עבורכם.


מה עליכם לעשות כדי לקחת חלק בהשתלמות?

שלב א - רישום

יש לבחור שבע יחידות לימוד על פי הכללים הבאים:

• מושב הפתיחה - חובה.

לפחות שתי יחידות לימוד מהשביל העיוני. (כולל יחידות מימי העיון כפי שהוסבר לעיל) - חובה

לפחות שתי יחידות לימוד מהשביל המעשי - חובה

• שלוש יחידות נוספות כפי רצונכם.


שלב ב - השתתפות ביחידות והגשת מטלות

בסיומה של כל יחידת לימוד (עיונית/מעשית) עליכם להשיב על מטלה מקוונת קצרה.

ביצוע המטלה ושיגורה מהווה אישור על השתתפותכם ביחידה. בנוסף יש להגיש מטלת סיום השתלמות.


התנאים לזכאות לגמול השתלמות

השתתפות ב 7 יחידות לימוד (סינכרוניים או א - סינכרוניים) והגשת 6 מתוך 7 מטלות קצרות בסיום יחידות הלימוד.

הגשת מטלת סיום השתלמות.


כל קבוצת משתלמים תלווה ע''י מדריך או מדריכה מצוות ההדרכה בתנ''ך. תוכלו להיוועץ במדריך המלווה במהלך ההשתלמות ובמהלך ביצוע המטלות.


יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד מתוך שמחה, אהבה ושכל טוב

ד''ר איילת סיידלר מפמ''ר תנ''ך בחמ''ד

וצוות ההדרכה בתנ''ך

לתמיכה טכנית בלבד 058-7652789 (וואצאפ) - בשעות 8:00-16:00 כל הזכויות שמורות © ל'השתלמויות חמד'.